TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH YAMAHA

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH YAMAHA

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH YAMAHA

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH YAMAHA

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH YAMAHA

Hotline : 0909269903

Email : hopdongaothunxomchieu@gmail.com

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH

50.000 đ

Chất liệu: vải kaki 65/35

Màu: xanh yamaha.

Ưu điểm: vải mịn, không xù lông, không ra màu.

Chat với chúng tôi