TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH VE CHAI

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH VE CHAI

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH VE CHAI

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH VE CHAI

TẠP DỀ KAKI DÀI MÀU XANH VE CHAI

Hotline : 0909269903

Email : hopdongaothunxomchieu@gmail.com

TẠP DỀ KAKI XANH VE CHAI

TẠP DỀ KAKI XANH VE CHAI

50.000 đ

Chất liệu: vải kaki 65/35

Màu: xanh ve chai

Ưu điểm: vải mịn, không xù lông, không ra màu.

Chat với chúng tôi